تفاهم‌نامه‌ای برای آغاز

بزودی منتظر شتابدهنده استارتاپ‌های لیزری در تبریز باشید.

حوزه لیزر و اپتیک یکی از زمینه‌های بکر در ایران برای ایجاد شتابدهنده‌های استارتاپی است. در نتیجه رواج چنین مراکزی فارغ التحصیلان این حوزه با تبدیل ایده‌های خود به خدمات یا محصولات مورد نیاز جامعه، علاوه بر افزایش سطح آگاهی و رفع نیاز عموم مردم با ترویج مزیت‌های موجود در این زمینه می‌توانند گام‌های موثری در راستای کارآفرینی حوزه لیزر و اپتیک بردارند. این عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف مرکز نوآوری لیزر ایران است و تا کنون تلاش‌های فراوانی در این مسیر صورت گرفته است.

در همین راستا، همکاری میان فعالان حوزه لیزر و اپتیک و روسای دانشگاه آزاد منجر به تفاهم‌نامه امید بخشی در این زمینه شده است. این تفاهم‌نامه که میان روسای مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران و مرکز نوآوری لیزر ایران از یک سو و دانشگاه آزاد تبریز از سوی دیگر انجام شده، بزودی یک شتاب‌دهنده در حوزه لیزر در دانشگاه آزاد تبریز شکل خواهد گرفت. پیگیری این موضوع بر پایه تقسیم وظایف انجام شده، به عهده مرکز نوآوری لیزر ایران قرار گرفته است.

امید است با شکل‌گیری این مرکز و مراکز شتابدهنده مشابه در سایر استان‌های کشور شاهد تسهیل در روند تبدیل ایده به محصول و شکوفایی رونق هر چه بیشتر کسب و کار حوزه لیزر و اپتیک و نهایتا افزایش سطح رفاه خانواده‌های ایرانی باشیم.

 

 روند شکل گیری این مرکز شتابدهنده و تبدیل ایده‌های خود به محصول را از ما پیگیری کنید.

Tabriz uni