فرم سامانه پذیرش واحدهای فناور

مرکز نوآوری لیزر

 • مشخصات واحد فناور

 • سوابق تحصیلی

  اطلاعات دقیق مربوط به مدارک تحصیلی خود را در اینجا وارد نمایید. این اطلاعات باید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش , سازمان فنی حرفه ای , وزارت علوم و تحقیقات و فناوری, وزارت بهداشت و یا سازمان های ذیربط باشد
 • مشخصات ایده محوری

 • اطلاعات تماس

  اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
 • نمونه کارها

  نمونه کارهایی که تا کنون انجام داده اید