مرکز نوآوری لیزر

مرکز نوآوری لیزر

مرکز نوآوری لیزر ایران، مجموعه‌ای حرفه‌ای است که بهترین امکانات را برای شکوفایی ایده‌های خلاقانه در زمینه گسترش و ساخت دستگاه‌های پرکاربرد با بهره‌گیری از توانمندی‌های صنعت لیزر و فوتونیک فراهم آورده است. . این مرکز از یک سو با تمرکز بر آموزش‌های تخصصی در راستای گسترش آگاهی افراد در زمینه صنعت لیزر و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف، گام برداشته و از سوی دیگر به هدف رونق‌بخشیدن به ساخت ابزارهای کاربردی با سرمایه‌گذاری بر ایده‌های خلاقانه و کارآفرینی و نیز به بار نشستن پتانسیل‌های موجود میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به میدان کسب و کار این صنعت وارد شده است. این مرکز همچنین به عنوان تنها شتابدهنده تخصصی حوزه لیزر در ایران، برای افراد، گروه‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور، حمایت مالی و دسترسی به بزرگ‌ترین شبکه مشاوره و حل چالش‌ها در زمینه لیزر و اپتیک را امکان‌پذیر ساخته است.  هدف ما پشتیبانی از کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپا و نوآور در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن را دنبال می‌کنند. اگرچه در  سال1395 مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، مرکز نوآوری را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده گرفته است، اما سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای کلیه فرآیندهای جذب نیروهای خلاق در غالب استارتاپ‌ها و یا شرکت‌های دانش‌بنیان، بر عهده ریاست مرکز نوآوری می‌باشد که تنها مرجع پاسخگویی در زمینه درخواست، پیگیری، سوال و هرگونه اطلاعات در خصوص جذب نیرو است.
     به‌طور کلی واحدهای فناوری مستقر در مرکز نوآوری به دو گروه واحدهای فناوری خصوصی و واحدهای فناور مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران تقسیم می‌شوند. افراد و گروه‌های مختلف می‌توانند در غالب یکی از دوره‌های زیر به این مرکز بپیوندند:

دوره آمادگی برای پیش رشد

این دوره حداکثر 4 ماهه است که در آن به افراد یا گروه‌هایی که ایده خلاقانه دارند اما شرایط ابتدایی پیوستن به مرکز نوآوری را ندارند، جهت ورود به مرکز نوآوری، به ثبت رساندن و کارانمودن ایده‌های علمی و شکوفایی ایده‌های نوآورانه، خدمات تخصصی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. طول این دوره با تصویب رئیس مرکز نوآوری می‌تواند تا 6 ماه افزایش یابد.

دوره پیش رشد

دوره پیش رشد، حداکثر 6 ماهه است و در آن به افراد یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نو و یا کارآفرین صنعتی دانش‌محور هستند، برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده و ایجاد هویت مستقل حقوقی، مشاوره و آموزش‌های لازم ارائه می‌شود. در صورت موفقیت در دوره پیش رشد، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز نوآوری شوند. طول این دوره با تصویب مرکز نوآوری تا 9 ماه قابل تمدید است.

دوره رشد

دوره‌ای حداکثر 3 ساله است که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز نوآوری با تبدیل ایده‌های خود به محصول و ورود به بازار فروش، به معیارهای رشد‌یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز نوآوری خارج می‌شوند. طول این دوره می‌تواند با تصویب رئیس مرکز تا 4 سال افزایش یابد.

    ما در این مرکز آماده‌ایم تا به گرمی پذیرای شما باشیم و در راستای حل چالش‌ های پیش‌ رو با شما همراهی کنیم.