پرسشهای متداول

مرکز نوآوری لیزر

چه استارتاپ‌هایی در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر پذیرش می‌شوند؟

 استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری لیزر و در زمینه های مختلف مانند پزشکی، صنعتی و کشاورزی و ... مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

چگونه تیم‌ها در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر انتخاب می‌شوند؟

پس از ثبت اطلاعات استارتاپ، درخواست پذیرش را تکمیل فرمایید. درخواست شما بررسی شده و پس از مصاحبه، استارت آپ ها بر اساس میزان آمادگی، پتانسیل و اندازه بازار انتخاب می‌شوند.

آیا ضروری است برای پذیرش در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر به صورت تیمی اقدام شود؟

بهتر است از همان ابتدا به صورت یک تیم حداقل 2 نفره اقدام شود. موسس کارهای زیادی برای انجام دادن دارد به تنهایی امکان پذیر نیست .مرکز نوآوری لیزر نیز شما را در یافتن هم بنیان گذار مناسب یاری خواهد نمود.

چنانچه فردی صاحب ایده‌ نباشد ولی دارای توانمندی فنی باشد آیا می تواند به یک استارتاپ بپیوندد؟ مرکز نوآوری لیزر چه کمکی می‌کند؟

در بخش درخواست هم بنیان گذار درخواست همکاری خود را ثبت فرمایید. در صورت نیاز استارتاپ‌های مستقر در مرکز نوآوری شما را به آن‌ها معرفی خواهیم نمود.

اعضای تیم استارت آپ چه مدت باید در محل مرکز نوآوری حضور داشته باشند؟

به دلیل حجم زیاد کارهای یک استارتاپ و لزوم تمرکز بر کار‌، حضور اعضای تیم به صورت تمام وقت برای رشد یک استارتاپ ضروری است.  میزان لازم برای حضور اعضای تیم جهت پذیرش در مرکز نوآوری لیزر، حداقل ۸۰ ساعت در ماه است.

سرمایه‌گذاری مرکز نوآوری لیزر در استارتاپ‌ها به چه نحوی است؟ در مقابل این سرمایه، مرکز نوآوری چه دریافت می‌کند؟

پس از اعلام نیاز استارتاپ‌ و تایید درخواست، مرکز نوآوری لیزر ۲۵0 میلیون ریال بابت پوشش هزینههای عملیاتی هر استارتاپ‌ شامل ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور تولید محصول پرداخت و در مقابل حداکثر 15 درصد از سهام شرکت را تصاحب می کند. در صورت نیاز به منابع مالی بیشتر و تایید کمیته سرمایه گذاری، امکان سرمایه گذاری بیشتر و همچنین اعطای وام قابل تبدیل به سهام نیز وجود دارد.

چنانچه استارتاپ نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه نداشته باشد، آیا می‌تواند برای پذیرش در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر اقدام نماید؟

امکان پذیرش وجود دارد. برای این گونه استارتاپ‌ها به ازای استفاده از خدمات عمومی شتابدهنده 5 درصد سهام توسط مرکز نوآوری لیزر تصاحب می‌شود.

خدمات شتابدهی مرکز نوآوری لیزر شامل چه مواردی است؟

 1. امکان ارتباط با آزمایشگاه‌های تخصصی مرکز لیزر و ستاد توسعه فناوری لیزر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 2.  امکان ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان فعال حوزه فناوری لیزر به منظور استفاده از تجربیات آن‌ها
 3.  حمایت‌های فنی، فکری و حقوقی از استارتاپ‌ها توسط شبکه مربیان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان
 4.  امکان ارتباط با سرمایه‌گذاران شتابدهنده برای ورود به مراحل بعدی
 5. امکان استفاده از فضای مناسب برای تولید انبوه پس از پایان دوره شتابدهی
 6. کمک به توسعه تیم و تامین نیاز  استارت آپ های پذیرش شده به نیروی انسانی برای توسعه فعالیت‌های خود
 7. ارائه کارگاه‌های آموزشی  مورد نیاز استارتاپ‌ها در زمینه فنی- تخصصی
 8. ارائه آموزش، خدمات مشاوره حقوقی و مالی و مدیریت عمومی استارتاپ‌ها
 9. سرمایه‌گذاری اولیه حداکثر 250 میلیون ریال به منظور تامین نیاز مالی استارتاپ در زمینه‌های عملیاتی و تولید محصول اولیه
 10. اختصاص فضای استقرار رایگان به همراه امکانات اولیه نظیر میز کار، کامپیوتر، اینترنت پر سرعت، کارگاه های عمومی مکانیک و الکترونیک و اتاق تمیز در مرکز نوآوری لیزر

آیا برای پذیرش در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر، نیاز به محصول اولیه آماده است؟

با توجه به زمان محدود دوره های شتابدهی، وجود محصول قابل پذیرش موجب می شود از آموزش ها و امکانات ارائه شده در دوره شتابدهی بهره برداری بیشتری صورت پذیرد.

آیا تنها ایده‌های جدید می‌توانند وارد شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر شوند؟

امکان وجود خلاقیت و نوآوری در ایده در همه ابعاد مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه ایده‌ی جدید پاسخی متفاوت یا بهینه شده به یک نیاز باشد، امکان پذیرش در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر وجود دارد

برای عدم افشای ایده جدید چه تضمینی وجود دارد؟

بهترین اجرا کننده یک ایده برای موفقیت، همان تیم اجرایی قوی و استارتاپی است که آن ایده را خلق نموده و پی گیری می‌نماید. لذا با توجه به بحث محرمانگی ایده‌ها در مرکز نوآوری لیزر و ضرورت وجود یک تیم اجرایی مناسب برای موفقیت، دغدغه‌ای بابت افشای ایده‌ها وجود نخواهد داشت.

برای ثبت استارتاپ خود در مرکز نوآوری لیزر، باید ساکن شهر تهران باشیم؟

در حال حاضر شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر به دلیل تعهد حضور حداقل ۸۰ ساعت در ماه، استارتاپ‌هایی را پذیرش می‌کند که اعضای آن بتواند در طی دوره پذیرش از محل استقراری که به تیم اختصاص داده شده است استفاده نمایند. امیدواریم در آینده نزدیک در مراکز استان ها نیز حضور داشته باشیم. 

استارتاپ‌هایی دارای شخصیت حقوقی ثبت‌شده، امکان پذیرش در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر را دارند؟

امکان پذیر است. اما بهتر است پس از حصول اطمینان از امکان تولید محصول و ورود به بازار شخصیت حقوقی ثبت شود.

شانس پذیرش یک استارتاپ‌ در شتابدهنده مرکز نوآوری لیزر چگونه افزایش می‌یابد؟

 1. استارت آپ‌هایی که به صورت تیمی درخواست پذیرش می‌کنند.
 2. استارت آپ هایی که مطالعات اولیه کامل و جامع درباره ایده خود انجام داده باشند. به دلیل آنکه دقت و صحت این اطلاعات به طور دقیق توسط اعضای کمیته ارزیابی استارتاپ‌های مرکز نوآوری لیزر ارزیابی خواهد شد.

چه زمانی باید برای دوره های شتابدهی مرکز نوآوری لیزر ثبت نام شود؟

هنوز سوالاتی دارید که پاسخ داده نشده است؟