چرا لیزر؟

مرکز نوآوری لیزر

چرا لیزر؟

لیزر مخفف عبارت (light amplification by stimulated emission of radiation) می باشد و به معنای تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده یا تقویت نور به روش گسیل القایی تابش است. لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتوهای موازی بسیار باریکی که طول موج مشخصی دارند ساطع می‌کنند. این دستگاه از ماده‌ای جمع‌کننده یا فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید نور قرار دارد. این ماده پرتو نور را که به وسیله یک منبع انرژی بیرونی (از نوع الکتریسیته یا نور) به وجود آمده، تقویت می‌کند. اولین لیزر جهان توسط تئودور مايمن اختراع گرديد و از ياقوت در آن استفاده شده بود.در سال 1962پروفسورعلی جوان اولین لیزر گازی را به جهانیان معرفی نمود و بعدها نوع سوم وچهارم لیزرها که لیزرهای مايع و نیمه رسانا بودند اختراع شدند. در سال 1967فرانسويان توسط اشعه لیزر ايستگاه های زمینی شان دو ماهواره خود را در فضا تعقیب کردند، بدين ترتیب لیزر بسیار کاربردی به نظر آمد.نوری که توسط لیزر گسیل می گردد در يک سو و بسیار پر انرژی و درخشنده است که قدرت نفوذ بالايی نیز دارد بطوريکه در الماس فرو میرود
لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر، آن را از نورهای ایجاد شده از دیگر منابع متمایز می‌سازد. از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر، به خواص ویژه آن پی برده شد که خود این خواص بستری عظیم برای کاربردهای وسیع این پدیده در علوم گوناگون به ویژه صنعت و پزشکی ایجاد کرده‌است. پیشرفت دانش بدون تکنولوژی لیزر امکان‌پذیر نیست.
شاید مهم‌ترین بخش فیزیک اتمی، بحث فیزیک لیزر باشد. شکافت اتم، مطالعه اندرکنش اتم ها، بررسی واکنش های شیمیایی و بسیاری از کاربردهای دیگر در پژوهش، همگی مدیون لیزر هستند.  لیزر در تحقیقات نقش بنیادی داشته و در صنعت نقش کلیدی دارد. این وسعت عملکرد نشانگر کاربرد بسیار زیاد لیزر در صنایع راهبردی هر کشور است و ابزاری برای توسعه آن محسوب می شود و بدون لیزر بسیاری از نیازهای جامعه در بخش صنعت، پزشکی و تحقیقاتی رفع نشده و بدون آن توسعه مورد نظر در این بخش ها دست یافتنی نخواهد بود. لذا استفاده از فناوری لیزر را می توان جزو ضروریات توسعه یک کشور دانست.  
با پیشرفت روزافزون مکانیک کوانتومی و جنبه‌های ذره‌ای نور و تولید آینه‌هایی با توان بالا دانشمندان لیزرهایی را با توان خروجی بهتر (لیزرهای توان بالا) و همدوسی بالاتر ساختند.
  فناوری لیزر در حال حاضر جزو فناورهای پیشرفته در سطح جهانی محسوب می¬شود و روند توسعه روز افزون آن خیره کننده است.
مرکز نوآوری لیزر ایران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی با هدف پیگیری طرح های ملی در زمینه علوم،فنون،نوآوری و کاربردهای لیزر شکل گرفته است.

مرکز نوآوری واحدهای فناوری،سازمانی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی به دنبال ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال ، در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند. مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، مرکز نوآوری را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده می گیرد. که در این سند اختصارا مرکز ملی نامیده می شود.همچنین سیاستگذاری و نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه فرآیند جذب نیرو بر عهده ریاست مرکز نوآوری می باشد. جذب نیرو اولین وظیفه تخصصی از وظایف مسئول اداری می باشد. لذا مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و نظارت بر فرآیند جذب بر عهده این واحد است که تنها مرجع پاسخگویی در زمینه درخواست، پیگیری، سوال و هرگونه اطلاعات در خصوص جذب نیرو می باشد.