مقالات

مرکز نوآوری لیزر

کاربرد های لیزر در پزشکی

امروز شاهد هستیم که لیزر به عنوان یک ابزار قدرتمند سهم بسزایی در گسترش دانش بشری و تکنولوژی جدید دارد. ...

کاربردهای لیزر

نور لیزر به جهت ویژگی منحصر به فرد خود شامل شدت بالا، تک رنگی، همدوسی و واگرایی کم کاربردهای فراوانی ...

لیزر

بدون شک لیزر یکی از برجسته‌ترین ابزار علمی و فنی قرن بیستم بشمار می‌آید . مقدمه: بدون شک لیزر یکی ...